Category: Techniky

Saut de Bras – Cat Leap

Cat Leap je technika používaná keď je vzdialenosť / výška medzi odrazovým bodom a miestom dopadu príliš ďaleko na to aby sme na ňu proste doskočili. Táto technika môže byť vykonaná zo stoja alebo z behu na steny alebo múriky, ktoré sú v takej iste výške z odrazovým miestom alebo vyžšie. Metóda Ako už bolo…Passement – Lazy vault

Passement – Lazy vault sa používa na rýchle prekonanie prekážok, ku ktorým prichádzaš pod uhlom. Technika Základ je taký istý ako pri priamom preskoku (Saut de Chat). Prekonanie prekážky vykopnutím vonkajšej nohy a pridaním tej vnútornej. Rozdiel je v tom že približne v strede techniky, na prekážke,  si vymeníš ruky. Ak prichádzaš k prekážke z pravej…Franchissment – Underbar

Technika underbar sa využíva pri prekonávaní prekážok, kde sa medzi zábradlím a zemou, alebo medzi dvomi a viacerími zábradliami nacháza medzera. Existujú dva hlavné varianty underbaru – priamy a reverse. Priamy underbar Ideálne je nájsť si zábradlie, kde je na jednej strane menší pokles (odrazovej/dopadovej) plochy. K zábradliu môžete prísť z hociktorej strany. Jednou nohou…Demi Tour – Turn vault

Turn vault sa používa pri presunoch na druhú stranu múru, zábradlia, alebo prekážky a umožňuje Vám zastaviť, ak je to potrebné. To Vám poskytuje možnosť skontrolovať druhú stranu, pokiaľ si nie ste istí, čo tam čaká a nielen naslepo skákať. Tiež zabezpečí získanie lepšej pozície, ak je to nutné, alebo ak treba jednoducho zošplhať dole….