Category: Ostatné

Saut de Bras – Cat Leap

Cat Leap je technika používaná keď je vzdialenosť / výška medzi odrazovým bodom a miestom dopadu príliš ďaleko na to aby sme na ňu proste doskočili. Táto technika môže byť vykonaná zo stoja alebo z behu na steny alebo múriky, ktoré sú v takej iste výške z odrazovým miestom alebo vyžšie. Metóda Ako už bolo…Technika behu

Beh vo všeobecnosti formuje väčšinu pohybov v parkoure. Ked sa dostávate z jedného miesta na iné, používate rozmanité pohyby (skákanie, šplhanie, kotúle, atď), ale medzi všetkými bežíte. Vzhľadom na to, je dobrý nápad pokúsiť sa našu cestu spraviť tak efektívnu, ako je to možné, pretože zlá technika môže spôsobiť trvalé zranenia. Najdôležitejšie pri behu je,…