Franchissment – Underbar

Technika underbar sa využíva pri prekonávaní prekážok, kde sa medzi zábradlím a zemou, alebo medzi dvomi a viacerími zábradliami nacháza medzera. Existujú dva hlavné varianty underbaru – priamy a reverse.

Priamy underbar

Ideálne je nájsť si zábradlie, kde je na jednej strane menší pokles (odrazovej/dopadovej) plochy. K zábradliu môžete prísť z hociktorej strany.
Jednou nohou vykročíte k zábradliu, zatiaľ čo druhú vyšvihnite do priestoru, kadiaľ chcete prešvihnúť svoje telo.

ub1

Nohu, z ktorej sa odrážate, vykopnite do rovnakej polohy ako tú, ktorou ste švihali.

ub2

Rukami sa natiahnite dopredu za zábradlím. V tomto bode by ste mali vyzerať, akoby ste sedeli s vystretými nohami vo vzduchu, držiac sa zábradlia.

ub3

Okamžite keď chytíte zábradlie, začnite sa preťahovať cez medzeru. Akonáhle sa dostanete cez, vystrite sa. Tak môže váš trup a hlava prejsť cez medzeru bez toho, aby narazili do zábradlia. Smerujte nohami dohora tak, aby sa váš zadok a chrbát nedostali do kontaktu so spodnou časťou prekážky. Keď sa vaše telo dostane za prekážku, pustite sa rukami a bežte ďalej.

ub4

Záleží len na prekážke, či sa vaše nohy odrazia skôr, ako sa chytíte rukami. Niekedy sa  do underbaru môžete len voľne spustiť.  Všetky spôsoby sú správne.

Reverse underbar

V tejto variante prechádzate medzerou najprv hlavou. Podobne ako v priamom underbare, nájdite si miesto, kde je na jednej strane prekážky menší pokles (odrazovej) plochy. Prídite k prekážke zo strany, kde sa odrážate z nižšieho miesta a natiahnite sa za zábradlím. Keď dosiahnete na prekážku a vykročíte pravou nohou, prekrížte ruky tak, aby bola pravá pod ľavou. Palec pravej ruky smeruje na vás a palec ľavej ruky smeruje preč, alebo naopak, ak je vašou vedúcou nohou ľavá.

ub5

Vytiahnite sa nahor cez medzeru . Pritiahnutím hrudníka k zábradliu sa vaše telo odmotá  v smere tvárou k ceste, ktorou ste prišli.

ub6

Keď dosiahnete tento bod, švihnite pravým kolenom hore a otočte sa, položte ľavú nohu na zem a pustite sa ľavou rukou. Toto vám umožní dostať sa do správnej pozície, z ktorej pokračujete. Pravou rukou sa držte tak, ako na obrázku. Dá vám to oporu, keď sa ťaháte hore a rotujete.

ub7

Keď vaše telo dorotuje a dostanete sa do správnej polohy v smere behu, pustite sa aj vašou pravou vedúcou rukou.

ub8

Niektoré spôsoby, ako trénovať underbar medzi dvoma zábradliami:
Začnite s nohami položenými na spodnom zábradlí a potom sa pretiahnite medzerou, skôr ako to začnete trénovať priamo. Potom skúste dostať nohy cez medzeru z pozície, keď na zábradlí sedíte. Toto je pre vaše telo podobné s polohou, ktorú vykonávate pri underbare. Z tohto pokračujete už len do pretiahnutia sa prekážkou.
Ďalšie veci, ktroré môžete skúšať pokiaľ nenaberiete odvahu sú napríklad vnikanie do prekážky pod uhlom, toto dodá vašim nohám viac priestoru pri praktizovaní do boku, alebo trénovanie na širších a nižších zábradliach.

Iný úžitočný trik, ktorý môžete použiť, je metóda „plynovodná páska“ (Occy strap). Nájdite si zábradlie zhruba vo výške hlavy s nízkou, alebo žiadnou spodnou priečkou (gymnastické hrazdy sú ideálne). Použite pásku, alebo podobný material na simuláciu spodnej priečky. Začnite s veľkou medzerou a postupne ju zmenšujte.
Reverse underbar trénujte do oboch strán. Zväčššujte rýchlosť. Zmenšujte priestor a zväčšujte výšku, v ktorej underbar praktizujete.

© Parkourpedia

Autor článku: Parkourpedia
Tento článok je preložený alebo skopírovaný z originálu so súhlasom autora z:
http://parkourpedia.com/technique/franchissment-underbar