Parakotúľ

Parakotúl (ďalej len PK roll) sa používa na absorbciu a rozšírenie kinetickej energie a váhy vášho tela pri dopade. Pri správnom praktizovaní vám PK roll lepšie ochráni vaše telo pred opotrebovaním a poranením, ako keby ste mali celý dopad absorbovať iba nohami. Keď je PK roll správne vykonaný, môže byť bezbolestný aj na betóne a vo veľkej rýchlosti.

Technika opísaná nižšie je jedna z tých, ktorú používa väčšina ľudí. Ale samozrejme je aj viac iných metód. Dobrý PK  roll je taký, ktorý vám dovoľuje vykonať ho na betóne bez toho, aby ste cítili bolesť, alebo sa zranili. Teda ak si nájdete inú metódu, ktorá vám to dovolí vykonať takto bezbolestne, je to tá pravá pre vás.

Metóda

Nájdite si nejaké trávnaté miesto, kde budete cvičiť. Mäkší trávnatý povrch vám umožní trénovať PK roll bez toho, aby ste sa zranili a zároveň budete cítiť,  že  kde by ste sa mohli zraniť keby ste robili PK  roll na betóne. Pre účely tohto vysvetlenia sa bude tento PK roll robiť cez ľavé rameno. Ak ho robíte cez pravé rameno, len jednoducho vymeňte a prispôsobte strany.
Začneme tým, že sa dáte do postoju aký vidíte na fotke dole. Predná noha by mala byť na rovnakej strane ako rameno, cez ktoré sa budete kotúľať. Čiže v tomto prípade ľavá noha bude viac vpredu, pokiaľ pravá noha je trocha doprava vzhľadom na rameno a je posunutá zhruba o 120° vzhľadom na smer, v ktorom budete robiť PK roll.

roll1

Čupnite si a umiestnite si ruky tak, ako je to ukázané nižšie. Ruky položte na zem v rovine s pravým chodidlom, ako je to nakreslené prerušovanou čiarou. Pravá ruka je vpredu a ľavú umiestnite za ňu, alebo hocikde do modrého kruhu, zhruba 90° od smeru, kde sa budete kotúľať. Pozrite si šípky oproti. Uistite sa, či máte dostatok miesta medzi rukami a ľavým chodidlom a položením vašej pravej ruky dopredu od vášho ľavého chodidla, nie ku nemu a udržujte ľavú nohu ďalej od  ľavej ruky. Niektorí ľudia  si ju nechávajú ležať na nohe. To môže mať za následok, že si prejdete kolenom ľavú ruku, čo môže byť bolestivé.

roll2

Ďalej treba svoje predlaktie položiť na zem. Toto môže napraviť bežnú chybu, ktorú ľudia robia, keď padajú rovno na svoje rameno. Uistite sa, či je vaša ľavá noha mimo ľavej ruky, je to lepšie, ako keď ju necháte vstúpiť do trasy, kde pôjdu vaše kolená, ktorými si môžete pristúpiť vaše predlaktie.

roll3

Odtlačte sa ľavou nohou, aby ste získali kinetickú energiu dopredu. Prekotúľnite sa cez ľavú ruku  na vaše rameno. Keď sa zadná časť vášho ramena dotkne zeme, presuňte vašu pravú pätu dozadu. Kotúľajte sa diagonálne (uhlopriečne) cez chrbát z ľavého ramena na pravý bok a potom na vaše chodidlo.
Neudrite si hlavu o zem!

roll4

Ľavé chodidlo by sa malo dotknúť zeme ako prvé. Pravé chodidlo by malo byť stále pod vašimi bedrami. Stadiaľto pokračujte v pohybe, pokiaľ nie ste na nohách a nie ste schopní použiť vašu kinetickú energiu na zdvihnutie sa do behu.

roll5

Pozrite si obrázok dole, kde by ste na tele mali cítiť zem, keď sa kotúľate (zelená čiara) a ešte nebezpečné body, kde by ste nemali nič cítiť (modré body ). Ak cítite pri PK rolle, že niektoré z týchto bodov zasahujete, potrebujete zmeniť techniku tak, aby ste sa vyhli týmto bodom.

roll6

BUĎTE OPATRNÍ. Keď začnete robiť tento PK roll z väčších výšok a v rýchlosti, potrebujete zmeniť techniku tak, že keď pristanete, tak chodidlá musíte mať bližšie pri sebe. A musíte sa tomu viac prispôsobiť dynamikou rúk. Väčšina ľudí sa potrebuje naučiť túto základnú techniku predtým, ako prejde na zložitejšiu formu. Počas skúšania buďte maximálne opatrní a dávajte si pozor.

Postup

Keď budete cítiť, že váš PK roll  je dostatočne dobrý na pokus na betóne, začnite ho tu trénovať. Pravdepodobne zo začiatku budete mať pár odrenín ako budete „vychytávať posledné muchy“, ale keď pri tom zotrváte, budete v tom fakt dobrí.

Naučte sa PK roll vykonávať cez obe ramená.

Predtým ako začnete skúšať PK roll na betóne skúste skočiť z nižších výšok a dopadnúť s PK rollom na tráve.

Keď budete postupne zoskakovať z vyšších výšok nezabudnite tak isto zväčšovať aj rýchlosť..

Skúšajte  PK roll aj dozadu a doboku. Nikdy nevieš kedy pristaneš v neobvyklom uhle.

Ak niekto potrebuje tu je video, tu si môže pozrieť techniku.

© Parkourpedia

Autor článku: Parkourpedia
Tento článok je preložený alebo skopírovaný z originálu so súhlasom autora z:
http://parkourpedia.com/technique/rolling