Passe Muraille

Passe Muraille (niekedy aj wall run alebo pop vault) sa používa na prekonanie prekážok, ktoré sú príliš vysoké na jednoduchý vault. Je strašne veľa variácií, ktoré sa praktizujú, ale všetky používajú tú jednu základnú metódu pre získanie potrebnej rýchlosti a výšky.

Metóda

Približujte sa k prekážke v takom tempe, aby ste sa dobre cítili a aby ste dobre odhadli, ktorú nohu použijete na odraz od múru (na tomto znázornení sa použila pravá). Nemali by ste mať „obľúbenú nohu“, ale z každej nohy by ste mali byť schopní sa odraziť rovnako vysoko.
Keď ste približne jeden krok pres múrom, zodvihnite svoju pravú nohu a prepravte sa na odraz z ľavej nohy.
Základné pravidlo je, že by ste mali múru dotknúť v takej vzdialenosti, (výške) v akej vzdialenosti (diaľke)máte odrazovú nohu od múru.

wr1

Ak pristanete chodidlom na stenu príliš nízko, môže to viesť k tomu, že sa šmyknete a vašou hruďou a tvárou narazíte o múr. Toto sa taktiež väčšinou stáva, keď sa veľmi blízko, alebo veľmi ďaleko odrážate pred múrom.
Zameranie sa na nízky odraz od múru, býva bežná chyba začiatočníkov.

wr2

Zameranie sa na zasa na príliš vysoký odraz znižuje schopnosť vašich nôh „vyrobiť“ energiu, lebo keď zvierajú taký malý uhol, tak jednoducho to nejde.
Ako s väčšinou vecí, aj tu platí, že jedine keď budeš experimentovať, jedine tak si nájdeš svoju optimálnu výšku odrazu z múru.

wr3

Pre niektorých ľudí býva skúšanie na vyšších múroch býva užitočné nielen pre to aby sa chytili vrchu múru, ale zlepšujú sa celkovo vo výskokoch o múr.
Začnite pomalším tempom a postupne ho zrýchlujte,  je to lepšie, ako keby ste mali šprintovať od začiatku.
Je lepšie skúšať zo začiatku iba sa odraziť hore, ako sa snažiť hneď chytiť. Aby ste získali ten pocit z tej výšky a aby ste vedeli ovládať telo v tomto pohybe. Neodrážajte sa zozačiatku veľmi silno, aby ste potom vedeli kontrolovane dopadnúť.
Nemusíte držať ruky na boku, ako je to na obrázku, môžte ich zdvihnúť smerom k vrchu múru ak chcete.

wr4

Týmto počiatočným odrazom z chodidla, získate väčšinu (ak nie aj celú) energiu, ktorá vás dostane hore.  A preto je tak dôležité, aby odraz od múru bol správny.
Pokús sa odraziť od múru špičkami.
Po počiatočnom odrazení, závisí od prekážky a na vašich skúsenostiach a vlastnostiach, ale mali by ste byť schopní zdolať múrik vo vašej výške jedným, alebo dvoma krokmi.

wr5

Nesmieš sa odraziť z múru iba špičkami.
Keď sa odrazíte prvou nohou od steny, počúvajte aký zvuk váš odraz vydá. Keď to bude znieť, ako hlasný náraz (ako  keď sa zrazia dva kamióny [voľný preklad]), to zvyčajne značí, že všetku vašu energiu ste vtlačili do múru a žiadnu ste nezískali na odrazenie sa hore (ako spomínaný kamión).
Ak ste nič také nepočuli, je to dobré znamenie, že svoju energiu ste nevtlačili do múru, ale ste ju správne usmernili smerom hore.

wr6

Musíte si uvedomiť, že Passé Muraille je o správnom presmerovaní energie, ktorú získate rozbehom, a zmeníte jej smer odrazom od steny smerom hore.
V závislosti od výšky múru sa ocitnete vo vyse Saut de Bras (Cat Leap), alebo v jeho variáciách. Vyhnite sa akémukoľvek zastaveniu počas tohto úkonu, obzvlášť keď sa snažíte dostať vaše telo hore na múr a späť do pozície Saut de Bras (Cat Leap). Snažte sa vyjsť na múr čo najrýchlejšie.

Postup

Skúšajte to na rovnom múre a snažte sa len naň ťapnúť čo najvyššie. Potom sa snažte zlepšiť váš predošlý pokus, ešte vyšším.
Skúšajte  techniku na všetkých rôznych povrchoch a rôzne tvarovaných prekážkach.
Keď robíte Passe Muraille, skúste spraviť všetky druhy vaultov keď sa chcete dostať zo vzporu hore na prekážku: Saut du Chat, Passement, Demi tour,atď.

Ukážka ako zdolať stredne veľkú prekážku, kde sa ide rovno do vaultu. Nie je potrebný výlez.

Ak je prekážka vyššia, tak sa dostaneme do pozície Cat Leap a pokračujeme tradične  výlezom.

© Parkourpedia

Autor článku: Parkourpedia
Tento článok je preložený alebo skopírovaný z originálu so súhlasom autora z:

http://parkourpedia.com/technique/passe-muraille-wall-runpoop-vault