Psychické techniky

Je to rovnaké poňatie ako fyzická stránka parkouru. Prekonávaš psychické prekážky v rovnakom čase ako prekonávaš tie fyzické a preto potrebuješ nájsť najlepšie riešenie aj pre tie psychické. Najlepšia cesta ako vycvičiť tvoju myseľ je teda opakovane ju nechať riešiť problémy a čeliť novým skúsenostiam ( rovnako ako po fyzickej stránke ). V skutočnosti je to dosahovanie jednoduchým cvičením parkouru. Tvoja myseľ si sama vyberie spôsob (cestu).

Ak opakovane vystavuješ svoju myseľ situáciám, ktoré považuje za problematické, musíš sa naučiť stanoviť spoločné faktory, ktoré predchádzajú celému radu činností. Ak raz nájdeš riešenie týchto spoločných faktorov môžeš použiť toto riešenie v iných situáciách, kde rozpoznáš ten istý problém.

Iní ľudia môžu navrhnúť metódy na riešenie psychických ťažkostí na základe ich vlastných skúseností, ale je dôležité naučiť sa riešiť problémy sám, tak môžeš používať riešenie bez závislosti na komkoľvek inom a zlepšovať svoj mentálny stav. Toto je podstatné, pretože parkour kladie dôraz na nezávislosť a sebadôveru. Nemal by si žiadať nikoho aby ťa preniesol ponad fyzické prekážky. Keď navrhneš iným spôsoby ako prekonať mentálne ťažkosti, je dôležité dať zdôvodnenie týchto návrhov a dať im vedieť, kde si myslíš že by mohol byť problém. Musia byť schopný analyzovať dôvody, v budúcnosti  používať efektívne riešenie a tiež spájať typy problémov s typmi riešení. Ak to neurobíš je väčšie riziko, že budú  skúšať používať riešenie v nesprávnej situácii.

Nižšie sú vymenované niektoré z mentálnych techník, ktoré som pozoroval. Tak ako u fyzikálnych techník nemal by si sa snažiť používať mentálne techniky bez plného pochopenia rizika. Riziká, ktoré sú tu zahrnuté sú napokon rovnako nebezpečné ako používanie nových fyzických techník.

Príklady

Stupňovanie

Skúšaj akciu ako časť sekvencie akcií tak, že mozog nemusí začínať s najťažšími časťami. Mozog sa teda môže rozhodnúť o vykonaní pohybu predtým ako ho v skutočnosti vykoná, oddeľujúc strach z vykonania pohybu od ťažkostí zo súčasne vykonávaného pohybu.

Vyčerpanie

Ďalšou technikou ako premôcť strach je absolútne vylúčiť proces myslenia, vyčerpaním sa počas  robenia iných vecí a následným prechodom na problém bez myslenia. Toto je veľmi nebezpečná technika a preto je lepšie používať ju iba v prípadoch, kde nie je veľké riziko, pretože únava znamená, že si vystavený riziku, že tvoja technika nebude dokonalá. Musíš situáciu zvážiť veľmi dobre, zakiaľ si ešte svieži, predtým než sa pustíš do tejto metódy, keďže nemáš vyhodnotenie situácie priamo pred akciou. Preto je to omnoho extrémnejšia forma stupňovacej metódy.

Spojitosti

Skúšaj podobné akcie  alebo podobné javy na tú akciu, ktorú chceš urobiť, aby si ju neskôr mozog spojil so situáciami, v ktorých si sa nachádzal už predtým.

Oboznámenosť

Bližšie sa oboznám s daným prostredím, tak aby si mozog navykol na každý detail z daného priestoru. Rob nezvyčajné veci, šplhaj na predmety, lež na nich alebo sa na ne zaves. Rob všetko, aby si mozog navykol na daný priestor. Mozog si vďaka tomu nájde ľahšiu cestu ako spolupracovať s prostredím

© Dave

Autor článku: Dave
Tento článok je preložený alebo skopírovaný z originálu so súhlasom autora z:
http://parkour.net/Mental-tips-tricks-t255.html&st=15