Saut de Bras – Cat Leap

Cat Leap je technika používaná keď je vzdialenosť / výška medzi odrazovým bodom a miestom dopadu príliš ďaleko na to aby sme na ňu proste doskočili. Táto technika môže byť vykonaná zo stoja alebo z behu na steny alebo múriky, ktoré sú v takej iste výške z odrazovým miestom alebo vyžšie.

Metóda

Ako už bolo spomenuté, cat leap môže byť vykonaný zo stoja alebo z behu. Pre túto ukážku bude táto technika vykonaná zo stoja.
> Začni tým, že sa postavíš na kraj svojho miesta odrazu (múrik, stena, zábradlie, …) a vykonaj skok z miesta smerom k prekážke. (pre viac info pozri precission jump)

aj1

> Ako aj pri precision jumpe, tak aj pri tejto technike musíš vo vzduchu narovnať svoju polohu tak aby si pristál bezpečne.
> Začni svoje kolená prenášať dopredu a priprav nohy na presun pred svoje telo.
> Tvoje ruky by mali byť pred tebou, pripravené na zachytenie sa prekážky.

aj2

> Nohy by mali byť ideálne v pozícii pred telom, pripravené na prvý kontakt s prekážkou. Avšak toto môže závisieť na vzdialenosti prekážky.Pri kratších vzdialenostiach sa tvoje ruky a nohy dotýkajú steny v ten istý moment. No pri väčších vzdialenostiach by nohy mali pristávať na prekážku ako prvé, pretože sú to efektívnejšie končatiny čo sa týka absorpcie dopadu.

aj3

> V momente keď sa tvoje prsty zaháknu o stenu, tvoje nohy môžu buď ostať na stene, alebo sa zošmyknúť dole. Toto väčšinou záleží na povrchu prekážky na ktorú dopadáte, alebo na uhle dopadu.
> Záleží to na druhoch cat leapov či sa nohy skĺznu len o pár centimetrov alebo o celé predĺženie rúk.
> Skús použiť silu rúk a trenie z chodidiel pri kontrole a spomalení zošmyknutia.
> Zošmyknutia nie sú znakom slabej techniky, pri ich dlhšom vykonávaní sa naučíš kedy ich treba použiť. Daj si pozor pri dávaní nôh príliš blízko k rukám. Ak sú nohy veľmi blízko pri rukách, vedie to väčšinou k pádu z prekážky. Takisto si treba dať pozor aby tvoj skok na prekážku bol v oblúkovitom tvare ako pri precision jumpe. Ak skočíš priamo na prekážku tak dopad má väčší náraz na chodidlá. Pri vykonaní oblúkovitého preskoku, je menšie riziko pádu, pretože tvoje telo nebude mať tendenciu odraziť sa od steny.

aj4

> Ak sa chodidlá „prilepia“ a nepošmyknú sa, tak skús sa vyhnúť nárazu kolien o stenu vysením na rukách. Ak sa priľneš príliš blízko k stene, tak si narazíš kolená.
> Dopad ako na obrázku, kde traceur dopadá s rozkročeními nohami je len preferencia niektorých traceurov.

aj5

> Pri dopade maj na mysli ako tvoje kolená pristáavajú. Ak si kolená vytočíš do strany ako na obrázku môže ti to spôsobiť zranenie pri väčších vzdialenostiach alebo dopadoch.

aj6 aj7.

> Po úspešnom vykonaní cat leapu postupuj ďalej na výlez (pozri výlezy)

Postup

Na začiatku trénuj na rovnej zemi. Zväčšuj si vzdialenosť. Skúšaj oboje z miesta ale aj z rozbehu. Skúšaj rôzne uhly a povrchy. Takisto si vyskúšaj aj cat leap kde miesto dopadu je v takej iste výške ako miesto odrazu. Meň nohy pri odraze ale aj dopade. Skús dopad s jednou rukou, potom aj výlez z jednou rukou…

© parkourpedia.com

Autor článku: parkourpedia.com
Tento článok je preložený alebo skopírovaný z originálu so súhlasom autora z:
http://parkourpedia.com/technique/saut-de-bras-arm-jump